dissabte, 30 d’abril del 2011

Erhard Loretan en el record

"...puc afirmar que la nit és un fre de l'activitat humana. Si només depengués de mi, l'aboliria".
Erhard Loretan