dilluns, 9 de juny del 2008

Doncs sí: espeleologia al XVII!

Cova Sens Fons, amb una entrada de més de 80 vares

“(...) y se va baxando hast un llano, donde hay una grande balsa, que esta siempre llena de agua muy buena, y chrystalina, que se distila de lo alto de la Montaña, y por los lados tiene unas piedras relucientes, como si fueran Vidrio Chrystalino, y en uno de los lados tiene una puerta grandissima, la qual baxa muy honda, tanto, que atando una piedra en muchos cordeles atado el uno con el otro, no se halla el suelo, y por esto la llaman: Sens Fons, que es lo mesmo, que dezir, que no se le puede medir el hondo, que tiene.”


El Querant de Meyà, un avenc de 16 varas
con que es fuerça baxar con sogas, y causa notable espanto, y baxo hay una grande plaça redonda muy llana de diez y seys passos, y al cabo de dicha plassa, hazia Levante se halla una abertura à modo de baxada derecha, que por causa del grande horror, y espanto no se halla quien se atreva à entrar dentro de ella, y tiene veynte y quatro varas, y assi desde arriba, hasta baxo mide quarenta varas”.

Si això no era espeleo... el llibre és de 1668:

Roig y Jalpí, Juan Gaspar: Tratado de las excelencias, y antiguedades del Priorato de Santa Maria de Meyà, en el Principado de Cataluña. Girona, Geroni Palol, 1668.

diumenge, 8 de juny del 2008

Juanito parla de la muntanya...

Espeleologia al segle XVII?


Estava l'altre dia llegint uns documents del segle XVIII quan vaig trobar unes descripcions d'unes coves al Montsec. Tot i que el manuscrit on apareixen és posterior a 1700, el seu autor s'ho havia copiat d'una obra de 1668.
Les referències a les coves no són rares, però el nivell de detall que se'n dóna en la seva descripció fa pensar en què algú les havia explorat ja en aquell moment. No obstant i això, a una cova se l'anomena "cova sense fons", fet que no deixa en gaire bon lloc aquells primers exploradors...
Un cavitat que presenta un cert interès és la sorgència que avui dia anomenem Forat de l'Or, al pas de Terradets.
També es parla en aquest document d'un parell de bufadors i d'una font salada...
Total: un bon repte per a la història de l'espeleologia a Catalunya.

Seguiré les meves prospeccions bibliotecàries