diumenge, 24 de febrer del 2008

Recerca sobre excursionisme

Com ja sabeu, estic duent a terme una recerca sobre l'excursionisme avui dia, a la Universitat Ramon Llull. Actualment estic en la segona fase, que consisteix en una enquesta que es pot contestar seguint aquest enllaç. Aquesta investigació s'emmarca dins del doctorat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i la dirigeix Xavier Medina.

L'objectiu general és conèixer la realitat del fet excursionista català en els primers anys del segle XXI. Fins al moment, ja he dut a terme una primera aproximació qualitativa que ha permès establir les idees més importants (espero poder fer públics alguns resultats al voltant de Setmana Santa). Del que es tracta ara és de comprovar les primeres hipòtesis que se'n varen extreure. La manera de fer-ho és responent un qüestionari que posteriorment serà analitzat estadísticament.

La idea és recollir dades durant el proper mes, analitzar-les i treure'n algunes conclusions. Segurament, a partir d'aquí caldrà analitzar les entitats excursionistes, per veure si es poden adaptar al nou context o no. Les entitats tenen ara reptes molt importants, alguns d'ells lligats a les noves tecnologies i als canvis en els perfils dels seus associats.

Mentre surten els resultats, us agrairé que col·laboreu en aquesta recerca contestant l'enquesta que es pot trobar en aquest enllaç.

Moltes gràcies