divendres, 28 de desembre del 2007

Excursionisme 2.0

Avui dia, moltes entitats excursionistes ja disposen de la seva pàgina web, molts i moltes excursionistes tenen el seu propi blog i la majoria sap que, si vol, es pot informar mitjançant la xarxa.
Al costat dels llibres de piades tradicionals, de les biblioteques i arxius han aparegut els fòrums, les wikis, els sistemes de gestió de continguts (CMS) per a portals web, els blogs ja esmentats, etc., tot un món real que reposa en la virtualitat, en definitiva. Alguns alpinistes pengen els seus vídeos en magatzems digitals com You-Tube o obren parts dels seus ordinadors perquè puguem accedir al seu contingut per via dels programes P2P.
Tot plegat, no estarà donant lloc a una nova sociabilitat en el món excursionista?
I en aquesta interacció, encara que pugui ser en bona part mediada per màquines, no és possible que apareguin noves visions del món, noves realitats, nous imaginaris...? Un nou excursionisme, en definitiva?
¿És possible que existeixi aquest Excursionisme 2.0, una nova versió més participativa i potser democràtica del que va ser l’excursionisme del segle XX? Estem a les portes d’una revolució transcendental o tot plegat és un miratge?