dissabte, 5 d’abril del 2008

L'excursionisme de la Setmana Santa (1)

Durant la passada setmana es va dur a terme una enquesta entre persones excursionistes per saber què havien fet durant aquests dies. En total, es varen obtenir 139 respostes (74,7%% del total de les 186 persones convidades a contestar el qüestionari). Aquestes són algunes de les dades més significatives:
  • En promig, les persones enquestades varen estar 2,2 dies fora de casa, essent els dies de màxima afluència el divendres, dissabte i diumenge (del 21 al 23 de març), que concentren gairebé el 60% del total de casos. De fet, només al voltant del 10% va poder gaudir de més de quatre dies de festa.
  • Les dues activitats més practicades varen ser l'excursionisme (44%) i el senderisme (20%), seguides de la bicicleta de muntanya, altres esports no vinculats a l’excursionisme, l’escalada i el turisme de muntanya (8-10% per a cadascun d’ells), i les diferents especialitats d’esquí. A més a més, no es pot parlar de vacances pluriactives, perquè la mitjana d’activitats dutes a terme se situa en l’1,3 i la moda en 1 activitat.
  • Gairebé la meitat d’aquetes sortides es va fer amb un grup d’amics o companys (48%), una mica més d’una tercera part amb la família (36%) i un 18% en solitari. La gent que havia anat en solitari havia estat més dies fora de casa que no la resta (3,4 dies davant d’1,9). També la gent que havia sortit en grup estava més dies (3,0 dies) que les que no hi havia sortit (1,4 dies). Sembla que el fet de sortir en família no afectava el nombre de dies dedicats a les vacances. L’excursionisme va ser una activitat que es va practicar de manera solitària per sobre de la mitjana (el 32% de les persones que varen fer excursionisme varen declarar haver sortit en solitari).
  • Les activitats que majoritàriament es varen dur a terme suposaven un nivell de risc molt baix: en una escala de l’1 al 10, la moda se situava en el valor més baix i la mitjana era del 3,3 (DE: 2,0).

    (continuarà)